Boekomslag

 

Hoewel het bij een boek toch primair om de inhoud gaat is het uiterlijk natuurlijk ook van belang. Dat uiterlijk bepaalt namelijk of het product aantrekkelijk gevonden wordt en verdere aandacht krijgt. Als het niet aantrekkelijk is, of nog erger, niet gezien wordt krijgt de inhoud ook geen aandacht meer. Het is net als bij mensen, je wordt alleen opgemerkt als je er bijzonder uitziet. Je hoeft niet eens mooi te zijn, al helpt dat natuurlijk wel, het gaat er vooral om dat je opvalt. Zo niet, dan wordt je genegeerd, al heb je nog zo’n interessant verhaal te vertellen. Zie het boekomslag als het gezicht van het boek en houd dat in gedachten als je het gaat (laten) ontwerpen. De kaft moet, tot op zekere hoogte, aansluiten bij de inhoud van het boek, maar moet vooral OPVALLEN.  

 

Geldt dat ook voor digitale* boeken? Ja, misschien nog wel meer dan bij een papieren uitgave. Bij een digitale uitgave, wat eigenlijk alleen maar een bestand is, heeft een omslag  nauwelijks een functie, maar omdat het meestal via een beeldscherm wordt aangeboden (en gekocht!) is de afbeelding van het omslag (coverplaatje of thumbnail) van groot belang. Kijk, zeker bij digitale uitgaven, dus ook hoe de voorkant van je boek er op postzegelformaat uitziet.  

 

Wat moet er allemaal op de voorkant van een boek staan? In de eerste plaats natuurlijk de titel. Zorg dat die zo groot mogelijk wordt weergegeven en goed leesbaar is. Hoe groter het contrast tussen de tekst en de achtergrond, hoe beter. Vervolgens de naam van de auteur, iets kleiner dan de titel. Voor bekende auteurs geldt het omgekeerde, dus de naam groot en de titel kleiner. Als je een uitgever ingeschakeld hebt zal die misschien ook zijn naam of logo op de kaft zetten. Houd daar dus rekening mee met de keuze van je uitgever. Behalve de titel en de auteur hoeft er eigenlijk niets op de voorkant te staan, maar een afbeelding maakt de kaft vaak aantrekkelijker. Pas op met het zomaar van internet plukken van plaatjes, er kunnen rechten op rusten en daar kun je later grote problemen mee krijgen.  

 

Kijk ook naar   

 

 

* Onder digitale boeken wordt alles verstaan wat niet van papier is, dus bijvoorbeeld e-books, luisterboeken. Die kunnen zowel op een drager (CD, USB-stick, SD-kaart etc.) worden aangeboden als in de vorm van een download. 

 

Tips
◦  Auteurs
◦  Auteursrecht
◦  Barcode
◦  Boekomslag
◦  Coverafbeelding
◦  Bol.com
◦  CB
◦  E-boek maken
◦  FAQ
◦  ISBN
◦  ISTC
◦  KB
◦  Metatitle
◦  NUR
◦  TitelBank
◦  Titel
◦  Uitgeven
◦  Vaste Boekenprijs
◦  Verplichtingen
◦  Waardevolle links